Faktury

Dostupnost: Nové Centrum pro správu je dostupné od verze eWay-CRM® 6.0.0.

V této sekci najdete přehled o všech vydaných (zaplacených i nezaplacených) fakturách za eWay-CRM® licence.

Faktury se nachází v sekci Nákupy v Centru pro správu.

Po úspěšném nákupu se vám v sekci objeví položka faktury za dané období. S každým dalším obdobím bude automaticky vystavena faktura nová (alespoň do chvíle, než bude předplatné zrušeno).

Jednotlivé faktury se zobrazují v přehledném seznamu (černě jsou faktury před splatností nebo zaplacené, červeně faktury po splatnosti), kde máte základní informace o dokladu, ale také odkaz Zobrazit fakturu:

Po kliknutí na Zobrazit fakturu si v detailu můžete doklad vytisknout, případně otevřít v samostatné stránce.