Sumarizační řádky

Sumarizační řádky jsou funkcí, která se automaticky zobrazuje ve spodní části všech seznamů v eWay-CRM®. Dovolují sumarizovat sloupce s číselnými hodnotami jako např. cena, náklady, pohledávky, které lze sčítat, průměrovat nebo jinou formou sumarizovat.

Pozn.: V případě cen, když používáte směnné kurzy a pracujete s vícero měnami, je vhodné se zaměřit na sloupce vedené ve výchozí měně. Na projektu například může být sumarizován sloupec Konečná cena (výchozí měna)Konečná cena, ale sloupec Konečná cena sčítá různé měny, a tak je pro vypovídací schopnost lepší sloupec Konečná cena (výchozí měna). Pro více informací o používání různých měn čtěte článek Popis a využití modulu Směnné kurzy. Pro nastavení výchozí měny přejděte k článku Výchozí měna.

Sumarizační řádek sumarizuje pouze hodnoty z viditelné části dat a je také součástí exportu dat do MS Excelu.

Typ sumarizace lze definovat nebo měnit jeho výchozí nastavení také u uživatelsky definovaných polí na kartě číselného uživatelského pole v Administrační aplikaci.

Změna sumarizace

Nechcete znát průměr hodnot ve vybraném sloupci, ale raději byste znali celkový součet všech hodnot v něm? Typ sumarizace vybraného sloupce změníte jednoduše tak, že na sumarizační pole kliknete pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu vyberete nějakou z nabízených možností. Volba Žádný dovoluje sumarizační pole pro daný sloupec skrýt.

Jak už názvy funkcí napovídají, hodnoty ve sloupcích můžete sčítat (Suma), průměrovat (Průměr), vybírat nejvyšší (Max) nebo naopak nejnižší (Min) hodnotu ze všech. Volba Počet nepracuje s hodnotami ve sloupci, ale pouze sčítá počet zobrazených položek (řádků).

V případě vybrané sumarizace můžete nastavit také mód toho, jaké řádky budou do sumarizace zahrnuty:

Módy sumarizace:

  • Všechny řádky - sumarizují se všechny řádky seznamu bez ohledu na to, jaké jsou vybrány
  • Výběr - sumarizují se pouze vybrané řádky
  • Smíšený - pokud je vybrán pouze jeden řádek, sumarizují se všechny řádky; pokud je vybráno více řádků, sumarizují se jen tyto vybrané

 

V případě, že jste sumarizační pole vypnuli (klikli jste na tlačítko Žádný), sumarizaci znovu zapnete tak, že kliknete pravým tlačítkem do sumarizačního řádku v místech přímo pod sloupečkem, který chcete začít sumarizovat, a z kontextového menu vyberete požadovanou funkci. Pokud sumarizace není pro daný sloupec dostupná, uvedené kontextové menu se vám nezobrazí.