Typ pole: Číselné pole

Pole typu Číselné pole je určeno k tomu, abyste mohli zobrazit číselnou hodnotu. Takové pole je pak možné využít například pro finanční hodnoty, ale i různé průměry, apod.

Vytváření pole a jeho atributy

Při vytváření pole máte několik atributů, které můžete nastavit (hodnoty uvedené v obrázku jsou pouze ukázkové):

AtributPopis
Název Povinné pole, které určí, jaký popisek se u pole bude zobrazovat.
Moduly Vyberte, pro který modul se má pole vytvořit.
Povinné Všem uživatelům je možné nastavit, že bude vyžadováno, aby bylo toto pole vyplněno.
Důležité Všem uživatelům je možné nastavit, že bude připomenuto, že pole není při uloženín vyplněno.
Unikátní Všem uživatelům je možné nastavit, že bude vyžadováno, aby bylo toto pole vyplněno unikátní hodnotou.
Jen pro čtení Všem uživatelům je možné nastavit, že toto pole bude pouze pro čtení.
Popis Nepovinný komentář popisující, k čemu pole slouží.
Formát

Určíte, v jakém tvaru se bude číselná hodnota zobrazovat. Na výběr jsou:

  • Celé číslo - bez desetinných míst
  • Desetinné číslo - klasické desetinné číslo
  • Měna - zobrazuje se jako obecná měnová hodnota bez označení měny
  • Procenta - desetinné číslo s procentem
  • Velikost souboru - doplněno o jednotku B (byty)
Typ sumarizace Vyberte, jak se má pole sumarizovat (viz dále).

Typ sumarizace

Ve všech seznamech v eWay-CRM® lze číselné hodnoty průměrovat anebo jinak sumarizovat - více o funkcionalitě se dočtete ve článku Sumarizační řádky. Typ sumarizace lze předdefinovat i pro vámi vytvářená pole - stačí si vybrat z nabídky v poli Typ sumarizace na dialogu s detaily uživatelského pole (viz obrázek výše). Každý uživatel si může přímo v seznamech s daty předvolený typ sumarizace změnit dle svých potřeb (aniž by se změna dotkla ostatních uživatelů). Změna typu sumarizace je rovněž popsána ve článku Sumarizační řádky.