Export dat do aplikace Microsoft Excel

eWay-CRM® nabízí možnost exportovat seznamy a reporty do XLS souboru Microsoft Excel.

Export položek seznamu

Exportovat seznam položek můžete ze všech modulů eWay-CRM®. Vyexportovány budou všechny záznamy tak, jak jsou v dané chvíli v seznamu zobrazené – tedy s ohledem na případné podmínky filtrování, zobrazené sloupce nebo zvolené řazení záznamů.

Exportovat přes pás karet

V otevřeném seznamu stačí kliknout na ikonu Exportovat do Excelu v pásu karet eWay-CRM®.

Zobrazí se okno pro zadání názvu a umístění výsledného souboru. Zadejte požadovaný název a umístění souboru a potvrďte stisknutím tlačítka Uložit. Výsledný soubor poté naleznete v zadaném umístění.

Dostupnost: Funkce exportování položek přes ikonu v pásu karet je dostupná od verze eWay-CRM® 5.4.1.

Exportovat přes kontextové menu

Klikněte pravým tlačítkem do oblasti hlavního seznamu - nezáleží na tom, zda kliknete na položky nebo mimo ně. V kontextovém menu zvolte možnost Exportovat seznam > Položky do Microsoft Excel.

Zobrazí se okno pro zadání názvu a umístění výsledného souboru. Zadejte požadovaný název a umístění souboru a potvrďte stisknutím tlačítka Uložit. Výsledný soubor poté naleznete v zadaném umístění.

Export reportů

Do XLS souboru můžete také exportovat kterýkoli z reportů, které vidíte v modulu Reporty. Vyexportovaný report bude vypadat tak, jak je v dané chvíli zobrazený v eWay-CRM® – tedy s ohledem na nastavené parametry.

Načtěte report, který si přejete exportovat, a v jeho záhlaví zadejte požadované parametry. Když je report načtený, klikněte na ikonku diskety na nástrojové liště pod záhlavím. Z rozbaleného menu zvolte možnost Excel.

Zobrazí se okno o průběhu exportu a poté okno pro zadání názvu a umístění výsledného souboru. Zadejte požadovaný název a umístění souboru a potvrďte stisknutím tlačítka Uložit. Výsledný soubor poté naleznete v zadaném umístění.