Popis a využití modulu Znalosti

Modul Znalosti je určen pro sledování schopností vašich zaměstnanců. Je velmi snadno dohledatelné, která osoba disponuje jakými kvalitami a podle toho tvořit optimální týmy či vhodná řešení pro outsourcing.

Tento modul je možné také použít ve spojení s reporty, kdy snadno zjistíte, ve které oblasti vaši pracovníci disponují potřebnými kvalitami a ve které oblasti je pro ně vhodné zorganizovat školení.

Vzdělávací společnosti tento modul ocení k evidenci znalostí svých lektorů a vybrat vhodného kandidáta na školení za nemocného kolegu je pro ně záležitost několika kliknutí.

Seznam znalostí

Do modulu Znalosti se dostanete z karty uživatele přes záložku Znalosti. Pro více informací nahlédněte do kapitol Karta uživateleZáložky.

Na záložce mzdy je zobrazen seznam všech znalostí uživatele.

Správa znalostí

 

  • Přidání nové znalosti - Podrobný postup vytváření položek naleznete v kapitole Přidání nové znalosti.
  • Editace znalosti - Podrobný popis možností editace naleznete v kapitole Editace záznamu.
  • Odstranění znalosti - Způsoby odstranění záznamů naleznete v kapitole Odstranění záznamu. Modul má vzhledem ke specifické vazbě možnost odmazávání pouze přímo z dialogu znalosti, nikoli ze seznamu.

Karta znalosti

Dvojím kliknutím na vybranou znalostu zobrazíte její okno pro práci se záznamem. Při vytváření nové znalosti se zobrazí okno pro práci se záznamem bez vyplněných hodnot a je na Vás, abyste do eWay zadali všechny potřebné údaje.

Uživatel Vyplňuje se automaticky podle toho, k jakému uživateli se školení vztahuje, respektive podle toho, z jaké karty uživatele jste ji otevřeli.
Název Konkrétní uvedení znalosti. Předdefinovány jsou vybrané jazykové znalosti. Jejich výčet lze změnit v Centru pro správu, pokud máte potřebná přístupová práva.
Úroveň Uvede se číselné označení úrovně. Známkuje se jako ve škole. Nabídka možností lze změnit v Centru pro správu, pokud máte potřebná přístupová práva.
Typ Uvede se, jak rozsáhlá je daná znalost. U jazyka např. mluvená, psaná nebo komplexní. Lze změnit v Centru pro správu, pokud máte potřebná přístupová práva.
Poznámka

Obecný text, který je k dané znalosti možné přiřadit. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Další obecné informace o okně pro práci se záznamem najdete v kategorii Okno pro práci se záznamem.