Popis a využití modulu Prémie

Modul Prémie v CRM systému eWay-CRM slouží k řešení prémií na projektech.

Finanční ředitel má možnost nadefinovat schvalovací procesy, které předcházejí udělení prémií jednotlivým zaměstnancům. Projektový manažer např. může podat žádost o prémie pro programátora, který navrhl a implementoval inovativní řešení problému.

Díky možnosti vytváření vazeb je potom snadné přiřadit položku nejen k uživateli, ale také k projektu. Prémie se pak automaticky započítá do nákladů projektu.

Seznam prémií

Do modulu Prémie se dostanete z karty uživatele přes záložku Prémie. Pro více informací nahlédněte do kapitol Karta uživateleZáložky.

Na záložce mzdy je zobrazen seznam všech prémií, které byly pro uživatele navrženy.

Správa prémií

  • Přidání nové prémie - Podrobný postup vytváření položek naleznete v kapitole Přidání nové prémie.
  • Editace prémie - Podrobný popis možností editace naleznete v kapitole Editace záznamu.
  • Odstranění prémie - Způsoby odstranění záznamů naleznete v kapitole Odstranění záznamu. Modul má vzhledem ke specifické vazbě možnost odmazávání pouze přímo z dialogu prémie, nikoli ze seznamu.

 

Karta prémie

Dvojím kliknutím na vybranou prémii zobrazíte její okno pro práci se záznamem. Při vytváření nové prémie se zobrazí okno pro práci se záznamem bez vyplněných hodnot a je na Vás, abyste do eWay-CRM zadali všechny potřebné údaje.

Projekt

Vybere se projekt, na kterém uživatel pracuje a k němuž se vyplacení prémie váže.

V případě, že chcete, aby se do nákladů projektů započítávaly pouze prémie, které již byly schváleny, můžete tak učinit prostřednictvím nastavení Jméno stavu pro schválený bonus.

Uživatel Vyplňuje se automaticky podle toho, k jakému uživateli se prémie vztahuje, respektive podle toho, z jaké karty uživatele jste ji otevřeli.
Cena Celková výše prémie.
Poznámka

Obecný text, který je k dané prémii možné přiřadit. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Další obecné informace o okně pro práci se záznamem najdete v kategorii Okno pro práci se záznamem.

Workflow panel pro modul Prémie

V horní části okna pro práci se záznamem je zobrazen workflow panel. Kroky workflow panelu závisí na nastavení workflow panelu, které se provádí v Centru pro správu eWay-CRM.

Hodnoty tohoto workflow mohou být předdefinovány například: požadována, schválena, zamítnuta, apod.

Pro obecné informace o workflow nahlédněte do kapitoly Workflow panel.