Jméno stavu pro schválený bonus

Položka Jméno stavu pro schválený bonus nese jméno stavu, který se ve workflow prémie používá pro schválenou prémii. Na základě evidence tohoto stavu v Globálním nastavení je poté možné započítat do nákladů projektu pouze ty prémie, které již byly skutečně schváleny.

Dvojím kliknutím na položku Jméno stavu pro schválený bonus v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Jedná se o textovou hodnotu, která by měla nést název stavu workflow, který označuje prémii jako schválenou. Správný název tohoto stavu zjistíte v části administračního nastavení s názvem Workflow schéma tímto postupem:

  1. V levém menu administrační aplikace si zvolte nabídku Workflow schéma.
  2. V pravé části okna se zobrazí výčet workflow diagramů, z nichž si vyberte diagram Bonus.
  3. Přejděte k editaci vybraného workflow pomocí ikony Upravit seznam stavů.
  4. V tabulce se zobrazí výčet stavů, které jsou pro dané workflow definované. Hledáme stav, který značí, že byla prémie schválena - v našem případě to bude stav "Schválena". Je důležité pracovat s názvem, který je zaznamenán ve sloupci FileAs, tak jak je vyznačeno na obrázku (vložíme do Jméno stavu pro schválený bonus tedy hodnotu "Accepted").

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.