Popis a využití modulu Ceník

Díky modulu Ceník má obchodní manažer snadný přístup k jednotlivým druhům zboží u každé společnosti a můžete tak určovat, jaké budou ceny zboží u vybrané společnosti. Jednoduše si vyberete společnost a určí specifickou cenu konkrétního zboží, které má být této společnosti prodáváno.

Nahlédnutím do ceníku obchodník snadno zjistí, na jaké zboží jsou se společností slevy, jaké slevy jsou pro dané zboží u jednotlivých společností nastaveny a jaká je pak cena výsledného zboží. Cenu a slevy pak můžete měnit a přizpůsobovat vašim obchodním potřebám.

Seznam ceníku

Do modulu Ceník se dostanete z karty společnosti přes záložku Ceník. Pro více informací nahlédněte do kapitol Karta společnostiZáložky. Obdobný modul Ceník je vytvořen pro modul Zboží.

Na záložce Ceník je zobrazen seznam všech položek zboží, které jsou v eWay-CRM® a pro které můžete upravovat ceny u zvolené společnosti.

Při dvojitém kliknutí na položku seznamu se zobrazí specifická karta (viz níže), kde si nadefinujete konkrétní cenu, která bude spojena s danou společností a zbožím.

Pokud kliknete na položku pravým tlačítkem, můžete přímo otevřít (tlačítko Otevřít) okno zboží, kde například upravíte Cenu.

  Karta ceníku (individuálních slev)

  Dvojím kliknutím na vybrané zboží zobrazíte okno pro práci s cenou a slevami. Kartu Individuální slevy můžete otevřít také kliknutím pravým tlačítkem na vybrané zboží a vybráním možnosti Nastavit individuální slevu. Můžete vybrat i více druhů zboží a pro všechny nastavit jednu společnou Individuální slevu nebo jednu společnou Jednotkovou cenu.

  Sleva z prodejní ceny Zobrazí se hodnota v případě, že je pro danou společnost přidána Prodejní cena, která určuje slevu na všechny prodeje zboží této společnosti. Pole nelze změnit v tomto dialogu.
  Dodatečná sleva Pokud má společnost definovanou dodatečnou slevu, hodnota se zobrazí zde. Pole nelze změnit v tomto dialogu.
  Individuální sleva Určíte individuální slevu spojenou s daným zbožím pro danou společnost. Výši slevy si nastavíte sami. Pokud si vyberete tuto možnost, není použita Jednotková cena.
  Jednotková cena Místo slevy můžete určit přesnou hodnotu daného zboží. Vede to k tomu, že ostatní slevy jsou ignorovány. Pokud si vyberete tuto možnost, není použita Individuální sleva.