Popis a využití modulu Prodejní ceny

S některými obchodními partnery máte natolik dobré vztahy, že jim za své služby poskytujete globální slevy. Právě k těmto slevám a k jejich evidenci slouží modul Prodejní ceny.

Seznam prodejních cen

Kliknutím na tlačítko Prodejní ceny na nástrojové liště eWay-CRM® zobrazíte seznam prodejních cen uložených v systému.

Přejete-li si upravit základní pohled na seznam položek a zobrazit ta data, která vás zajímají, prostudujte si kategorii Hlavní seznam, kde naleznete i další obecné informace o práci s položkami hlavního seznamu.

Ve výpisu seznamu prodejních cen vidíte základní informace, které chcete o prodejní ceně zobrazovat a které jste do systému zadali, pro podrobnější informace je třeba prodejní cenu dvojitým kliknutím otevřít.

Správa prodejních cen

Máte-li dostatečná oprávnění, můžete:

 

  • Vytvořit novou prodejní cenu - Podrobný postup vytváření položek naleznete v kapitole Vytvoření nového záznamu.
  • Editovat existující prodejní ceny - Podrobný popis možností editace naleznete v kapitole Editace záznamu.
  • Odstranit záznam - Způsoby odstranění záznamů naleznete v kapitole Odstranění záznamu.

 

 

Karta prodejní ceny

Název

Jedná se o název prodejní ceny.

Tip (doporučení pro přehlednost): Pokud se jedná o globálnější slevu, která se poskytuje například na množství, je vhodné zvolit obecnější název (například takový, který obsahuje procento slevy), pokud je sleva určena konkrétní společnosti, měl by se název této společnosti v názvu prodejní ceny objevit.

Sleva Uvedete procentní výši slevy, kterou chcete poskytnout.
Poznámka

Text, který k dané prodejní ceně chcete připojit. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Další obecné informace o okně pro práci se záznamem najdete v kategorii Okno pro práci se záznamem.