Popis a využití modulu Deník

Modul deník je určen zejména k evidenci verbální komunikace, a to nejen mezi vámi a klientem, ale i v rámci týmu. Poslouží tedy ke správě poznámek ze schůzek a telefonických jednání, evidenci milníků v projektu, apod. Jednotlivé zápisy do deníku můžete vkládat, upravovat, mazat a pomocí záložkového systému rovněž propojovat se záznamy z ostatních modulů eWay-CRM®.

Seznam položek deníku

Kliknutím na tlačítko Deník na nástrojové liště eWay-CRM® zobrazíte seznam deníkových záznamů uložených v systému.

Přejete-li si upravit základní pohled na seznam položek a zobrazit ta data, která vás zajímají, prostudujte si kategorii Hlavní seznam, kde naleznete i další obecné informace o práci s položkami hlavního seznamu.

U záznamů v modulu Deník se pro zvýšení přehlednosti zobrazují různé ikonky dle typu záznamu.

Správa deníků

Máte-li dostatečná oprávnění, můžete: 

  • Vytvořit nový deník - Podrobný postup vytváření položek naleznete v kapitole Vytvoření nového záznamu.
  • Editovat existující záznamy deníků - Podrobný popis možností editace naleznete v kapitole Editace záznamu.
  • Odstranit záznam - Způsoby odstranění záznamů naleznete v kapitole Odstranění záznamu. 

Karta deníku

Dvojím kliknutím na vybraný záznam v seznamu deníků zobrazíte jeho okno pro práci se záznamem. Při vytváření nové položky deníku se zobrazí stejné okno pro práci se záznamem bez vyplněných hodnot - je na vás, abyste do systému zadali všechny pro vás potřebné údaje.

Nadřazená položka

Položka, ke které se deníkový záznam vztahuje (Příležitost, Projekt nebo Marketing).

Společnost Uvedení společnosti, s kterou je záznam spojen.
Kontakt Uvedení kontaktní osoby, s kterou je záznam spojen.
Název

Jméno daného deníkového záznamu. Doporučujeme tvořit názvy položek v ustálené konvenci, která usnadní hledání a celkově orientaci v hlavním seznamu.

Začátek a Konec

Pokud se k deníkovému záznamu vztahují údaje času (například pro jednání), je možné zde údaje konkrétně zadat.

Důležité: Pokud chcete zadat deník do budoucnosti, je nejprve nutné posunout datum v poli Konec, následně je pak možné posunout i datum v poli Začátek. Důvodem je, že začátek nesmí být později než konec.

Typ

Typ deníkového záznamu udává povahu záznamu a usnadňuje orientaci v seznamu deníkových záznamů. Typy jsou standardně přednastaveny, ale pomocí sekce Pole je možné přidat vlastní typy.

Důležitost

Vyberete hodnotu toho, jak je pro vás záznam důležitý, abyste nepřehlédli nebo se vám v seznamu ostatních neztratily ty, které považujete za prioritní. Standardně jsou možnosti Nízká, Normální a Vysoká důležitost.

Poznámka

Text, který k danému deníkovému záznamu chcete připojit. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Další obecné informace o okně pro práci se záznamem najdete v kategorii Okno pro práci se záznamem.

Uzamknutí deníku

Deník je možné uzamknout tak, aby bylo možné zadávat záznamy pouze v určitém období a uživatelé, kteří si je nevytváří včas tak neměli možnost je zpětně vytvářet. K tomuto uzamknutí jsou vytvořena dvě nastavení:

S touto funkcí tak máte efektivní nástroje na nepořádné zaměstnance.