Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.3 Kategorie: Deník / Typ intervalu pro uzamčení času na deníku

Typ intervalu pro uzamčení času na deníku

Položka Typ intervalu pro uzamčení času na deníku určuje, zda bude možné uzamknout zapisování do deníku po určité době a zároveň se nastaví, jak dlouhý tento interval bude. Nastavení tak zajišťuje, že uživatelé budou možné zapisovat deníkové záznamy pouze do určité doby a nebude tak možné je zapsat později. Jedná se o opatření, které má sloužit tomu, aby se uživatelé naučili lépe dodržovat termíny a včas své deníky vkládaly.

Dvojím kliknutím na položku Typ intervalu pro uzamčení času na deníku v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Jedná se o výběrové pole, v němž je možné vybrat jednu z těchto možností:

  • Žádný interval - nebude nataven žádný interval a uživatelé mohou vkládat deníkový záznam k jakémukoli datu.
  • Týdně - možnost zapsat do deníku se bude uzavírat vždy po týdnu. Pokud interval uplyne, za minulý týden již nebude možné vložit deníkový záznam.
  • Měsíčně - možnost zapsat do deníku se bude uzavírat vždy po měsíci. Pokud interval uplyne, za minulý měsíc již nebude možné vložit deníkový záznam.

 

S možnostmi Týdně a Měsíčně pak souvisí ještě nastavení Den, kdy dojde k uzamčení deníku a tedy k nemožnosti zadat deník se starším datem, který určuje po kterém dni v týdnu, respektive měsíci dojde k uzavření možnosti vytvořit deník. Například, pokud je nastaveno Týdně a v nastavení Den, kdy dojde k uzamčení deníku a tedy k nemožnosti zadat deník se starším datem je zadáno hodnota 4, tak k uzavření dojde vždy čtvrtý den v týdnu, tedy ve čtvrtek. V pátek tak již nebude možné zadat deník s datem, které spadá před tento čtvrtek. Obdobně je to pak řešeno pro možnost Měsíčně.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace