Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 6. Staré administrační rozhraní / 6.7 Globální nastavení / 6.7.7 Kategorie: E-maily / Skupiny uživatelů s vynuceným sledováním e-mailů

Skupiny uživatelů s vynuceným sledováním e-mailů

Nastavení Skupiny uživatelů s vynuceným sledováním e-mailů určuje, jaké skupiny uživatelů budou mít nastaveno napevno sledování odchozí a příchozí pošty. Jedná se o automatické sledování e-mailů, kdy uživatel sám nemá možnost ovlivňovat, jakou poštu bude sledovat, sledované budou nicméně pouze e-maily od adres, které jsou v eWay-CRM zadány. Zajistíte tak, že si některé skupiny uživatelů samy nevypnou sledování.

Dvojím kliknutím na položku Skupiny uživatelů s vynuceným sledováním e-mailů v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Zadávají se jména skupin podle toho, jak je máte uložené ve vašem nastavení skupin. Zadáváte jména těch skupin uživatelů, kterým chcete vynucené sledování nastavit. Každou skupinu uvádějte na nový řádek. Jestliže je nastavení ponecháno nevyplněné, žádná skupina nemá nastaveno vynucené sledování pošty.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Při vynuceném sledování odchozí a příchozí pošty vypadá Nastavení eWay-CRM > záložka E-maily následovně:

Uživatel nemůže měnit zaškrtnutí v sekcích Příchozí e-maily a Odchozí e-maily, ale v případě, pokud má více schránek, může vybrat i ostatní pro sledování, nikoli pouze tu, která je nastavena jako výchozí.

Navigace