Ceny na zboží zahrnují DPH

Položka Ceny na zboží zahrnují DPH určuje, zda se bude zboží do dokladu vždy vkládat s automaticky zaškrtnutým polem v ceně, které značí, že DPH je součástí jednotkové ceny tohoto zboží.

Dvojím kliknutím na položku Ceny na zboží zahrnují DPH v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnutá a zboží je do dokladu automaticky vkládáno s tím, že DPH je součástí jeho ceníkové ceny, a to bez ohledu na to, jak má DPH zboží nastaveno ve své kartě.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a pole v ceně není automaticky zaškrtnuto, zboží se vkládá s DPH tak, jak je nastaveno na kartě zboží.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.