Povolit verzování dokumentů

Pomocí položky Povolit verzování dokumentů umožňuje zapnout verzování dokumentů v systému eWay-CRM®. Budete tak mít přístup i ke starším verzím dokumentů a budete moc sledovat jeho postupné úpravy až k současné verzi. Více o sledování verzí dokumentů se dozvíte v článku Verzování dokumentů. Základem této funkce je ale právě nastavení správné hodnoty u položky Povolit verzování dokumentů v Globálním nastavení.

Dvojím kliknutím na položku Povolit verzování dokumentů v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce sledování jednotlivých verzí zapnuta a vy můžete dále postupovat na základě článku Verzování dokumentů a sledovat tak předchozí verze.

Je-li pole nezaškrtnuto, není verzování zapnuto a starší verze nejsou sledovány a dříve zanesené verze nejsou dostupné. Po opětovném zapnutí funkcionality budou dříve zanesené revize v systému znovu dostupné.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace