Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 6. Staré administrační rozhraní / 6.7 Globální nastavení / 6.7.18 Kategorie: Společnosti / Kopírovat kategorie ze společnosti na navázané položky

Kopírovat kategorie ze společnosti na navázané položky

Pomocí položky Kopírovat kategorie ze společnosti na navázané položky máte možnost nastavit, jestli se budou kategorie společnosti přiřazovat k položkám, které jsou se společností spojeny - jedná se o kontakty, příležitosti a projekty.

Dvojím kliknutím na položku Kopírovat kategorie ze společnosti na navázané položky v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnuta a kategorie se budou přiřazovat k položkám (kontakt, příležitost nebo projekt), s nimiž je na společnost vytvářena vazba. Pokud chcete kategorie přiřazovat i k aktivitám společnosti, využijte nastavení Kopírovat kategorie ze společnosti na její aktivity.

Je-li pole nezaškrtnuto, je přenášení kategorií vypnuto.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace