Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 6. Staré administrační rozhraní / 6.7 Globální nastavení / 6.7.18 Kategorie: Společnosti / Notifikovat uživatele o připojení deníku / dokumentu / e-mailu na společnost

Notifikovat uživatele o připojení deníku / dokumentu / e-mailu na společnost

Jedná se o nastavení tří funkcí, které mají stejný úkol, pouze se vztahují k jiným záznamům. Jejich úkolem je upozornit na to, že byl ke společnosti připojen nový konkrétní záznam. Notifikace představuje následující položky globálního nastavení v administrační sekci eWay-CRM®:

  • Notifikovat uživatele o připojení deníku na společnost
  • Notifikovat uživatele o připojení dokumentu na společnost
  • Notifikovat uživatele o připojení e-mailu na společnost

 

Vzhledem k tomu, že smysl notifikace je obdobný, bude nastavení prezentováno na funkci Notifikovat uživatele o připojení deníku na společnost. Rozdíl s dalšími dvěma nastaveními je pouze v tom, že uživatel je upozorněn nikoli na deník, ale na dokument, respektive na e-mail, který je se společností nově spojen.

Pomocí položky Notifikovat uživatele o připojení deníku na společnost máte možnost definovat, jestli budou osoby, které jsou spojené s konkrétní společností, informovány o tom, že byl ke společnosti přidán nový deník. Informováni jsou ti uživatelé, kteří mají se společností vytvořenou vazbu - uživatelé v záložce Uživatelé v okně Společnosti. Základem fungování je pak skutečnost, že má uživatel v systému zavedený e-mail, na který bude notifikace zaslána. Více informací o notifikaci osob v týmu najdete v článku Upozornění uživatele na aktivitu u kontaktu nebo společnosti.

Dvojím kliknutím na položku Notifikovat uživatele o připojení deníku na společnost v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, budou uživatelé navázaní na společnost informováni vždy, když bude ke společnosti přiřazen nový deník.

Je-li pole nezaškrtnuto, nebudou uživatelé s vazbou na společnost o připojení nového deníku informováni.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace