Upozornění uživatele na aktivitu u kontaktu nebo společnosti

Ať už primárně pracujete s projekty nebo spíše s kontakty, vždy je v rámci týmu dobré mít přehled o tom, jaké jsou kroky, které vykonávají jednotliví členové týmu. Jestliže ztratíte přehled, může se stát, že zakázka nedopadne podle vašich představ. eWay-CRM® vám pro tyto potřeby nabízí možnost sledování také toho, co ostatní přidávají k vytvořenému kontaktu nebo společnosti. Jedná se o skupinu jednoduchých funkcí, notifikací, které vám automaticky sdělí, že ke kontaktu nebo společnosti byl přidán konkrétní typ záznamu.

Notifikace jsou propojeny s moduly Kontakty a Společnosti. S kontakty a společnostmi jsou často provázáni uživatelé, kteří je spravují, komunikují s nimi, apod. Smyslem notifikace je pak upozornit jednotlivé uživatele, kteří mají vazbu ke kontaktu nebo společnosti, že některý z uživatelů systému přidal k jejich kontaktu nebo společnosti nějaký nový záznam.

V případě, že je notifikace nastavena (viz níže), je všem uživatelům, kterých se týká, zaslána zpráva o tom, že ke kontaktu nebo společnosti byl přidán nový záznam (dokument, e-mail nebo deník). Notifikace je prováděna e-mailem, a tak je nutné, aby každý uživatel měl v systému eWay-CRM® u svého profilu (ve své kartě) zadanou e-mailovou adresu. V případě nezadání e-mailové adresy nemůže být notifikace doručena.

Notifikace uživatelů o nově vytvořených položkách u kontaktu

Kontakty je možné asociovat s uživatelem prostřednictvím záložky Uživatelé. Notifikováni tak budou pouze ti uživatelé, kteří jsou s kontaktem takto svázáni. Nastavení funkce naleznete v administrační aplikaci eWay-CRM®, a to v sekci Globální nastavení, kategorie Kontakty.

Členové týmu mohou být notifikováni o celkem třech typech záznamů:

  • E-mail: Notifikovat uživatele o připojení e-mailu na kontakt
  • Dokument: Notifikovat uživatele o připojení dokumentu na kontakt
  • Deník: Notifikovat uživatele o připojení deníku na kontakt

Více o nastavení notifikace v administrační aplikaci naleznete v článku Notifikovat uživatele o připojení deníku / dokumentu / e-mailu na kontakt.

Notifikace uživatelů o nově vytvořených položkách u společnosti

Stejně jako Kontakty, i Společnosti je možné asociovat s uživatelem prostřednictvím záložky Uživatelé. Notifikováni tak budou pouze ti uživatelé, kteří jsou se společností takto svázáni. Nastavení funkce naleznete v administrační aplikaci eWay-CRM®, a to v sekci Globální nastavení, kategorie Společnosti.

Notifikovat uživatele je možné o těchto záznamech, které jsou se společností nově propojeny:

  • E-mail: Notifikovat uživatele o připojení e-mailu na společnost
  • Dokument: Notifikovat uživatele o připojení dokumentu na společnost
  • Deník: Notifikovat uživatele o připojení deníku na společnost

Více o nastavení notifikace v administrační aplikaci naleznete v článku Notifikovat uživatele o připojení deníku / dokumentu / e-mailu na společnost.

Pokud je notifikace nastavena, v uvedených případech přijde oprávněným uživatelům e-mail, který má obdobnou podobu jako tento: