Notifikovat uživatele o připojení deníku / dokumentu / e-mailu na kontakt

Jedná se o nastavení tří funkcí, které mají stejný úkol, pouze se vztahují k jiným záznamům. Jejich úkolem je upozornit na to, že byl ke kontaktu připojen nový konkrétní záznam. Notifikace představuje následující položky Globálního nastavení v administrační sekci eWay-CRM®:

  • Notifikovat uživatele o připojení deníku na kontakt
  • Notifikovat uživatele o připojení dokumentu na kontakt
  • Notifikovat uživatele o připojení e-mailu na kontakt

 

Vzhledem k tomu, že smysl notifikace je obdobný, bude nastavení prezentováno na funkci Notifikovat uživatele o připojení deníku na kontakt. Rozdíl s dalšími dvěma nastaveními je pouze v tom, že uživatel je upozorněn nikoli na e-mail, ale na dokument, respektive na deník, který je s kontaktem nově spojen.

Pomocí položky Notifikovat uživatele o připojení deníku na kontakt máte možnost definovat, jestli budou osoby, které jsou spojené s konkrétním kontaktem, informovány o tom, že byl ke kontaktu přidán nový deník. Informováni jsou ti uživatelé, kteří mají s kontaktem vytvořenou vazbu - uživatelé v záložce Uživatelé v okně Kontaktu. Základem fungování je pak skutečnost, že má uživatel v systému zavedený e-mail, na který bude notifikace zaslána. Více informací o notifikaci osob v týmu najdete v článku Upozornění uživatele na aktivitu u kontaktu nebo společnosti.

Dvojím kliknutím na položku Notifikovat uživatele o připojení deníku na kontakt v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, budou uživatelé navázaní na kontakt informováni vždy, když bude ke kontaktu přiřazen nový deník.

Je-li pole nezaškrtnuto, nebudou uživatelé s vazbou na kontakt o připojení nového deníku informováni.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.