Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.5 Kategorie: Doklady / Používat individuální cenu jako slevu při vkládání zboží do dokladu

Používat individuální cenu jako slevu při vkládání zboží do dokladu

Položka Používat individuální cenu jako slevu při vkládání zboží do dokladu určuje, zda budete do dokladu zboží s individuální jednotkovou cenou vkládat tak, že individuální jednotková cena bude vložena jako sleva anebo jako ceníková cena tohoto zboží. Individuální jednotková cena se nastavuje v záložce Ceník na zboží.

Dvojím kliknutím na položku Používat individuální cenu jako slevu při vkládání zboží do dokladu v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, individuální ceníková cena zboží se vkládá jako sleva. Viz následující obrázek:

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a individuální jednotková cena se vkládá přímo jako ceníková cena zboží. Viz následující obrázek:

Jak je patrné, jednotková cena je v obou případech stejná, liší se pouze způsob zadání slevy.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace