Minimální délka hesla

Prostřednictvím nastavení Minimální délka hesla stanovíte, jaká je minimální délka hesla, které bude možné považovat za bezpečné. Nebude možné pro uživatele zadat kratší heslo.

Dvojím kliknutím na položku Minimální délka hesla v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Textové pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Do pole zadáváte číselnou hodnotu, která představuje minimální počet písmen hesla. Minimální hodnota, kterou je možné nastavit, je 5.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Dostupnost: Globální nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 5.1.2.