Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 6. Staré administrační rozhraní / 6.7 Globální nastavení / 6.7.16 Kategorie: Projekty / Počítat plánované náklady lidí na projektu z podprojektů

Počítat plánované náklady lidí na projektu z podprojektů

Pomocí položky Počítat plánované náklady lidí na projektu z podprojektů máte možnost nastavit způsob počítání plánovaných nákladů lidí pro nadřazené projekty. Více informací o nadřazených projektech najdete v kapitole Popis a využití modulu Projekty.

Dvojím kliknutím na položku Počítat plánované náklady lidí na projektu z podprojektů v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, hodnota v poli Plánované náklady lidí se u projektu, který je nastaven jako nadřazený projekt u dalších projektů, počítá automaticky jako součet plánovaných nákladů lidí u všech jeho podprojektů.

Je-li pole nezaškrtnuto, funkce automatického sčítání plánovaných nákladů je vypnuta.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace