Počítat ceny na projektu z dokladů

Upozornění: Nastavení není dostupné, pokud není v Administrační aplikaci povolena funkce Nabídky a faktury.

Pomocí položky Počítat ceny na projektu z dokladů máte možnost nastavit, jestli bude do položky Konečná cena, respektive do pole Skutečné náklady ostatní na kartě projektu automaticky počítána i cena dokladů (započítávají se doklady typu Faktura vydaná, Faktura přijatá, Pokladna přijatá, Pokladna vydaná, Dobropisy - jednotlivé typy se podle logiky započítávají jako příjmy anebo jako výdaje), které jsou s projektem spojeny. Logika automatického načítání dokladů je následující:

Typ dokladuKladná hodnota dokladuZáporná hodnota dokladu
Faktura vydaná Navyšuje Konečnou cenu Snižuje konečnou cenu
Faktura přijatá Navyšuje Skutečné náklady ostatní Snižuje Skutečné náklady ostatní
Pokladna vydaná Navyšuje Skutečné náklady ostatní Snižuje Skutečné náklady ostatní
Pokladna přijatá Navyšuje Konečnou cenu Snižuje konečnou cenu
Opravný daňový doklad vydaný Snižuje konečnou cenu Snižuje konečnou cenu
Opravný daňový doklad přijatý Snižuje Skutečné náklady ostatní Snižuje Skutečné náklady ostatní


Dvojím kliknutím na položku Počítat ceny na projektu z dokladů v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnutoje funkce zapnutí a do pole Konečná cena v okně projektu se počítají všechny doklady, které mají s tímto projektem vazbu. Pokud funkci zapnete poté, co jsou již nějaké vazby dokladů a projektu vytvořeny, automaticky se do ceny započtou i již vytvořené doklady.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a doklady se do ceny započítávat nebudou.

V případě, že je funkce zapnuta, dojde k tomu, že pole, kde jsou hodnoty sumarizovány (Konečná cena a Skutečné náklady ostatní na kartě Projektu), není možné editovat.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace