Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 6. Staré administrační rozhraní / 6.7 Globální nastavení / 6.7.16 Kategorie: Projekty / Počítat náklady lidí na projektu z docházky

Počítat náklady lidí na projektu z docházky

Upozornění: Nastavení není dostupné, pokud není v Administrační aplikaci povolena funkce Docházka a plánování.

Pomocí položky Počítat náklady lidí na projektu z docházky máte možnost nastavit, jestli budou do pole Skutečné náklady lidí na projektu automaticky započítávány náklady z docházek.

Dvojím kliknutím na položku Počítat náklady lidí na projektu z docházky v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnutá a do pole Skutečné náklady lidí v okně projektu se počítají náklady podle docházky. Podrobnosti o výpočtu najdete zde. Pole Skutečné náklady lidí nelze při zapnutém nastavení měnit.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a náklady lidí se automaticky nepočítají, hodnotu je možné zadávat ručně.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Dostupnost: Globální nastavení je dostupné od verze eWay-CRM 5.2.0.

Navigace