Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 6. Staré administrační rozhraní / 6.7 Globální nastavení / 6.7.11 Kategorie: Kalendář / Předvyplňovat položky kalendáře hodnotami nadřazené položky

Předvyplňovat položky kalendáře hodnotami nadřazené položky

Položka Předvyplňovat položky kalendáře hodnotami nadřazené položky určuje, zda se při vytváření kalendářových událostí budou vyplňovat údaje z nadřazené položky. Díky této funkci se budou automaticky vyplňovat informace z nadřazené položky ve chvíli, kdy je nadřazené položky v kalendáři vybrána. Jedná se o:

  • jméno nadřazené položky jako součást názvu události,
  • lokace,
  • deníkové záznamy, které se vkládají do těla události, pokud má nadřazená položka nějaké deníky napojené.

Více o vkládání lokace a deníkových záznamů najdete v kapitole Automatické vkládání důležitých údajů k události.

Dvojím kliknutím na položku Předvyplňovat položky kalendáře hodnotami nadřazené položky v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnutá a mechanismus sám vkládá údaje z nadřazené položky do příslušných polí na kalendáři. Každý uživatel pak má ještě možnost vlastního nastavení, to v sekci Nastavení eWay-CRM v záložce Kalendář, kde je možné určit, že lokace a deníkové záznamy se nebudou z nadřazené položky předvyplňovat.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a k automatickému vyplňování údajů nedochází, není možné ani využít nastavení v sekci Nastavení eWay-CRM v záložce Kalendář.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Dostupnost: Nastavení je dostupné od verze eWay-CRM 5.2.2.