Počet desetinných míst

Položka Počet desetinných míst určuje, kolik desetinných míst se bude zobrazovat u jednotlivých číselných položek v reportech.

Dvojím kliknutím na položku Počet desetinných míst v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Do pole se zadává číselná hodnota určující počet desetinných míst, která se zobrazí za čísly v reportech. Toto nastavení je obecné pro číselné hodnoty v reportech.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace