Výchozí jazyk

Položka Výchozí jazyk určuje, jaký bude výchozí jazyk systému. Nejedná se o nastavení, které by měnilo jazyk, ve kterém používají eWay-CRM® aplikaci jednotliví uživatelé u sebe na počítači (tedy nastavení na kartě Obecné). Nastavení Výchozí jazyk je využíváno zejména při aktivitách vytvářených serverovou částí systému - například při tvorbě systémových deníků zaznamenávajících změny na položkách, v různých notifikačních e-mailech, apod. Pokud tedy máte v eWay-CRM® Nastavení  češtinu a v globálním nastavení Výchozí jazyk angličtinu, eWay-CRM® aplikaci stále budete mít v češtině, jen pokud například změníte cenu u projektu, změna bude zalogována v anglickém jazyce.

Dvojím kliknutím na položku Výchozí jazyk v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

V poli vybíráte systémový identifikátor jazyka. Vzhledem k dostupným jazykovým mutacím systému, je v současné době možno zadávat:

  • cs pro češtinu
  • de pro němčinu
  • en pro angličtinu
  • no pro norštinu
  • ru pro ruštinu
  • sk pro slovenštinu

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace