Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.8 Kategorie: Hlavní / Atributy pro kalkulaci pole Poslední aktivita

Atributy pro kalkulaci pole Poslední aktivita

Nastavení Atributy pro kalkulaci pole Poslední aktivita máte možnost stanovit, jaké moduly se budou používat pro kalkulaci pole Poslední aktivita. Jedná se o pole, které je dostupné v seznamech modulů PříležitostiProjektySpolečnostiKontakty. Toto pole určuje, jaká je poslední aktivita, která byla na položce vykonána, a to podle toho, jaký je nejnovější deník, dokument nebo e-mail, který byl k položce připojen. V poli Poslední aktivita pak vidíte datum této nejnovější aktivity.

Dvojím kliknutím na položku Atributy pro kalkulaci pole Poslední aktivita v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Na výběr jsou moduly Deník, Dokument a E-mail. Podle toho, jaké moduly vyberete, bude se z nich datum v poli Poslední aktivity počítat. Nevyberete-li žádný modul, pole Poslední aktivita se nebude vyplňovat.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Některé deníky a dokumenty nechcete zahrnovat při zobrazování data v poli Poslední aktivita, a tak máte možnost je vyřadit. Jednoduše tak učiníte, že přejdete do Administračního nastavení a v sekci Seznamy si vyberete seznam Document Type nebo Journal Type.

Upozornění: Pokud dokument či deník nebudou mít vybraný Typ, také nebudou do kalkulace zahrnuty.

Zobrazí se okno s jednotlivými typy deníku nebo dokumentu. Ve sloupci Zahrnout do výpočtu Poslední aktivity zaškrtnete všechny typy, které chcete do výpočtu pole skutečně zahrnout. Pokud tedy nezaškrtnete typ Událost, datum z takového deníku nebude použito pro výpočet Poslední aktivity a nezobrazí se v tomto poli. Obdobně to platí pro typy dokumentů.

Pokud jste vybrali pouze typy, které chcete zahrnout do kalkulace pole Poslední aktivita, klikněte na OK.

Navigace