Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.8 Kategorie: Hlavní / Atributy pro kalkulaci pole Další krok

Atributy pro kalkulaci pole Další krok

Nastavení Atributy pro kalkulaci pole Další krok máte možnost stanovit, jaké moduly se budou používat pro kalkulaci pole Další krok. Jedná se o pole, které je dostupné v seznamech modulů PříležitostiProjektySpolečnosti a Kontakty. Toto pole určuje, jaký je nejbližší krok spojený s položkou, a to podle toho, jaký je nejbližší úkol nebo kalendář, které jsou s položkou spojeny. V poli Další krok pak vidíte datum této nejbližší aktivity.

Dvojím kliknutím na položku Atributy pro kalkulaci pole Další krok v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Na výběr jsou moduly Úkoly (započítávají se pouze nedokončení úkoly) a Kalendář. Podle toho, jaké moduly vyberete, bude se z nich datum v poli Další krok zobrazovat. Pro úkol se zobrazuje datum z pole Termín splnění a pro kalendář datum z pole Čas ukončení. Nevyberete-li žádný modul, pole Další krok se nebude vyplňovat.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Některé úkoly nechcete zahrnovat při zobrazování data v poli Další krok, a tak máte možnost je vyřadit. Jednoduše tak učiníte, že přejdete do Administračního nastavení a v sekci Seznamy si vyberete seznam Task Type.

Zobrazí se okno s jednotlivými typy úkolů Ve sloupci Zahrnout do výpočtu Dalšího kroku zaškrtnete všechny typy, které chcete do výpočtu pole skutečně zahrnout. Pokud tedy nezaškrtnete typ Task 2, datum z takového úkolu nebude použito pro výpočet Dalšího kroku a nezobrazí se v tomto poli.

Pokud jste vybrali pouze typy, které chcete zahrnout do kalkulace pole Další krok, klikněte na OK.

Dostupnost: Možnost výběru pouze některých typů úkolů je dostupná od verze eWay-CRM® 5.4.2.

Navigace