Jak znovu spustit aktualizaci, když po jejím spuštění dojde k chybě

Popis

Během aktualizaci může dojít například k problému se stažením aktualizačních souborů z licenčního serveru:

--- 2019-08-13 15: 53: 53,543 [17] WARN eWayTimer [(null)] - Unable connect to License Server
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the remote station did not respond correctly after a certain amount of time, or the connection that was made was faulty the connected host did not respond 104.20.48.45:443
   at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect (EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
   at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal (Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket & socket, IPAddress & address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception & exception)
   --- End of inner exception stack trace ---

Aktualizace se pak nemusí znovu spustit, i když uživatel opětovně vyvolá aktualizaci přes Administrační aplikaci.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Nejprve je potřeba vyřešit problém, který vyvolal ukončení aktualizace. V tomto případě se jednalo o chybu, která je popsána v tomto článku. Po vyřešení chyby je následně nutné provést tyto kroky:

  1. Zavřít Administrační aplikaci, která čeká na zahájení aktualizace.
  2. Nastavit logování eWayTimer na ALL, abychom mohli sledovat stav stahování souborů z licenčního serveru.
  3. Zapnout webovou službu, pokud je vypnutá.
  4. Restartovat eWayTimer.
  5. Spustit aktualizaci přes Administrační aplikaci.
  6. Pokud v eWayTimer není vidět žádná informace o tom, že by se začaly stahovat soubory, tak je potřeba zeditovat soubor UpdateResultMessages.txt dopsáním mezery za ###.
  7. Sledovat stav v eWayTimer - stahování souborů by mělo začít.