Nezobrazují se notifikace (upomínky) úkolů

Popis

Uživatel má nastavenou upomínku, ale v čas, kdy je tato upomínka nastavena, mu žádná notifikace na telefonu nevyskočí.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Problém se může vyskytnout na telefonech se systémem Android i na telefonech se systémem iOS. Mohou být dva důvody, které toto způsobují:

Nefunkční synchronizace (na pozadí)

Pokud nefunguje správně synchronizace, aplikace se včas nedozví o nastavené upomínce z jiného zařízení.

Zkontrolovat synchronizaci v eWay-CRM Mobile

 • Může se spustit velká synchronizace, kterou je třeba nechat doběhnout. Aplikaci přejděte do Nastavení > Synchronizace a nechte toto okno zobrazené na displeji.

Zajistit, aby synchronizace běžela, i když aplikace není na obrazovce - běh na pozadí

Aplikaci denně používat - v podstatě platí, že čím víc aplikaci používáte, tím telefon spíše zajistí, že synchronizace na pozadí bude probíhat.

Zkontrolovat nastavení eWay-CRM Mobile na zařízení s iOS:

 • Na telefonu se systémem iOS přejděte do sekce Nastavení, kde si vyhledejte eWay-CRM.

 • Zde se ujistěte, že je zapnutý přepínač Aktualizace na pozadí.

Zkontrolovat nastavení eWay-CRM Mobile na zařízení s Android:

 • Přejděte do Nastavení a v sekci aplikací vyhledejte eWay-CRM.

 • V případě systémů Android je nastavení spojeno i s tím, jaká je optimalizace, spořič napájení, ale základem je povolit v Nastavení synchronizaci na pozadí. Některé telefony se systémem Android mají toto nastavení u aplikace v položce Baterie, jako na obrázku níže, kde je vhodné nastavit neomezování, i když to může mít vliv na využití baterie.

 • Případně jako v tomto případě nezakázat aktivitu při nepoužívání aplikace.

Aplikace nemá dovoleno zobrazovat oznámení

iOS se na povolení notifikací ptá hned v úvodu po prvním loginu v eWay-CRM Mobile. Android při první notifikaci, ale může se to lišit podle verze Androidu i typu telefonu.

Upravit nastavení notifikací lze ale i dodatečně.

Zapnutí notifikací na iOS:

 • Přejděte do Nastavení a vyhledejte eWay-CRM.

 • Zde klikněte na Oznámení.

 • Zapněte možnost Povolit oznámení.

 • Vždy se u aplikace snažte mít maximální možná povolení pro notifikace.

Zapnutí notifikací na Android:

 • Přejděte do Nastavení a v sekci aplikací vyhledejte eWay-CRM.

 • Zde přejděte do části Oznámení.

 • Zapněte primární povolení notifikací, ale případně je třeba ještě zapnout notifikace podle jejich typů.

 • Vždy se u aplikace snažte mít maximální možná povolení pro notifikace.