Rozpoznání volajícího z eWay-CRM® kontaktů a snadné vytáčení na iPhone

V článku najdete:

  1. Podporované moduly pro rozpoznání volajícího
  2. Nastavení rozpoznání volajícího
  3. Snadné vyhledání a vytáčení kontaktů z eWay-CRM® Mobile

Podporované moduly

eWay-CRM® Mobile pro iPhone umožňuje rozpoznat volajícího v případě, že není uložený ve vašem telefonu, ale je uložený v eWay-CRM®. Aktuálně jsou podporovány následující moduly (moduly jsou uvedeny v pořadí, v jakém se pro identifikaci volajícího prohledávají):

  1. Kontakty
  2. Uživatelé
  3. Společnosti
  4. Příležitosti

Nastavení rozpoznání volajícího

Pro tuto funkcionalitu je ale nutné povolit eWay-CRM® přístup k hovorům. To je možné provést následujícím způsobem:

Přejděte do Nastavení vašeho telefonu iPhone.

Zde vyberte sekci Telefon.

Následně ťukněte na Blokování hovorů a identifikace.

Tlačítko u eWay-CRM® je třeba překliknout do aktivní polohy, jak je znázorněno na obrázku.

Od této chvíle, pokud vám někdo bude volat a jeho číslo máte uložené v eWay-CRM®, ale ne v telefonu, poznáte okamžitě, kdo vám volá.

Doporučení: Pro správné fungování rozpoznání volajícího je vhodné do eWay-CRM® ukládat čísla i s jejich mezinárodní předvolbou, tedy například +420 pro Českou republiku, atp.

I v eWay-CRM® vidíte, zda je rozpoznání volajícího zapnuté, či nikoli. Stačí v eWay-CRM® Mobile přejít do sekce Nastavení.

 

Zde vybrat možnost Identifikace volajícího.

Následně vidíte, že identifikace je povolena. Přímo v nastavení eWay-CRM® Mobile ale není možné nastavení měnit, pro to je nutné použít postup uvedený výše. V eWay-CRM® nastavení zjistíte, kdy naposledy byla synchronizace kontaktů pro identifikaci provedena, případně ji můžete tlačítkem Načíst znovu vyvolat. Synchronizace pro identifikaci volajícího však standardně probíhá automaticky.

Snadné vyhledání a vytáčení kontaktů z eWay-CRM® Mobile

Díky globálnímu vyhledávání na iPhone telefonech (služba Spotlight) je možné vyhledávat přímo i kontakty v eWay-CRM® Mobile - indexují se pouze kontakty, nikoli uživatelé, jejichž indexování Spotlight nedovoluje. Stačí v poli pro vyhledávání zadat jméno kontaktu a kontakt z eWay-CRM® Mobile se vám zobrazí ve výsledcích vyhledávání, kde mu můžete přes ikonku telefonu rovnou zavolat: