Ceny na zboží zahrnují DPH

Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Basic).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obchod.

Položka Ceny na zboží zahrnují DPH určuje, zda se bude zboží do dokladu vždy vkládat s automaticky zaškrtnutým polem v ceně, které značí, že DPH je součástí jednotkové ceny tohoto zboží.

Kliknutím na položku Ceny na zboží zahrnují DPH nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutá, zboží je do dokladu automaticky vkládáno s tím, že DPH je součástí jeho ceníkové ceny, a to bez ohledu na to, jak má DPH zboží nastaveno ve své kartě.

Je-li funkce vypnutá, pole v ceně není automaticky zaškrtnuto, zboží se vkládá s DPH tak, jak je nastaveno na kartě zboží.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.