Automaticky počítat Skutečné odpracované hodiny a Skutečné náklady lidí z docházky

Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Enterprise).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Projekty.

Pomocí položky Automaticky počítat Skutečné odpracované hodiny a Skutečné náklady lidí z docházky máte možnost nastavit, jestli budou do pole Skutečné náklady lidí na projektu automaticky započítávány náklady z docházek.


Kliknutím na položku Automaticky počítat Skutečné odpracované hodiny a Skutečné náklady lidí z docházky nastavení zapnete, nebo vypnete.

Je-li funkce zapnutá, do pole Skutečné náklady lidí v okně projektu se počítají náklady podle docházky. Podrobnosti o výpočtu najdete zde. Pole Skutečné náklady lidí nelze při zapnutém nastavení měnit.

Je-li funkce vypnutá, náklady lidí se automaticky nepočítají, hodnotu je možné zadávat ručně.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Dostupnost: Globální nastavení je dostupné od verze eWay-CRM 5.2.0.