Notifikovat uživatele o blížícím se plánovaném konci projektu

Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Professional).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Projekty.

Pomocí položky Notifikovat uživatele o blížícím se plánovaném konci projektu máte možnost nastavit, jestli se bude uživatelům posílat upozornění na blížící se konec projektu.

Kliknutím na položku Notifikovat uživatele o blížícím se plánovaném konci projektu nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutá, uživatelé jsou automaticky generovaným e-mailem informováni o tom, že se blíží konec projektu.

Je-li funkce vypnutá, uživatelé nejsou automaticky informováni o blížícím se konci projektu.

Komplexní průvodce nastavením upozorňování na konec projektu, najdete v článku Upozornění na blížící se konec projektu.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.