Upozornění na blížící se konec projektu

Dodržování termínů je základem dobře odvedené práce, ale snadno se může stát, že přes velkou pracovní náplň zapomenete na to, že se některý projekt blíží svému konci a že byste ho měli mít připravený k odevzdání. Pro předcházení takovým situacím nabízí eWay-CRM® možnost automatického zasílání e-mailu s upozorněním na blížící se konce projektů. Aktivace funkce se provádí přes administrační aplikaci a nastavení, která najdete v sekci Obecná nastavení > Globální nastavení pod položkou Kategorie: Projekty

Pro nastavení efektivního zasílání upozornění postupujte podle následujících kroků:

  1. Celou funkci upozorňování na blížící se konec projektu nejprve zapněte prostřednictvím nastavení Notifikovat uživatele o nadcházejícím deadlinu na projektu.
  2. Rozmyslete si, kterým uživatelům by mělo být automatické upozornění zasíláno. Jména jejich skupin (stačí jen jedna, pokud jsou všichni zvolení uživatelé jejími členy) vepište do nastavení Jména skupin, které budou notifikované o nadcházejícím deadlinu na projektech. Zadáváte jména jednotlivých skupin uživatelů, to znamená, že upozornění přijde všem uživatelům patřícím do daných skupin. Doporučujeme proto k tomuto účelu vytvořit novou skupinu a do ní zařadit zvolené uživatele.
    Jestliže je nastavení ponecháno nevyplněné, jsou o blížícím se konci projektu informováni jen uživatelé, kteří jsou členy projektového týmu.
  3. V nastavení Počet dní určující, jak dlouho před deadlinem projektu bude odeslána notifikace nastavte, kolik dní předem mají být vybraní uživatelé upozorněni na blížící se plánovaný konec projektu. Jedná se o jednotné nastavení pro všechny typy projektů. Pokud potřebujete pro každý typ projektů nastavit zvlášť, kdy má být upozornění zasláno, prosím, kontaktujte nás.

Po nastavení jednotlivých prvků dojde k tomu, že v daný den před koncem projektu, budou uvedení uživatelé informováni automaticky generovanou zprávou o tom, že se blíží konec projektu. Máte tak přehled o tom, kdy projekty končí a nebudete muset jednotlivé termíny tolik sledovat.