Notifikovat uživatele o připojení deníku / dokumentu / e-mailu na příležitost

Jedná se o nastavení tří funkcí, které mají stejný úkol, pouze se vztahují k jiným záznamům. Jejich úkolem je upozornit na to, že byl k příležitosti připojen nový konkrétní záznam nebo byl existující záznam upraven. Notifikace představuje následující položky Globálního nastavení v administrační sekci eWay-CRM®:

  • Notifikovat uživatele o připojení deníku na příležitost
  • Notifikovat uživatele o připojení dokumentu na příležitost
  • Notifikovat uživatele o připojení e-mailu na příležitost

 

Vzhledem k tomu, že smysl notifikace je obdobný, bude nastavení prezentováno na funkci Notifikovat uživatele o připojení deníku na příležitost. Rozdíl s dalšími dvěma nastaveními je pouze v tom, že uživatel je upozorněn nikoli na deník, ale na e-mail, respektive na dokument.

Pomocí položky Notifikovat uživatele o připojení deníku na příležitost máte možnost definovat, jestli budou osoby, které jsou spojené s konkrétní příležitostí, informovány o tom, že byl k příležitosti přidán nový deník nebo byl existující záznam upraven. Informováni jsou ti uživatelé, kteří mají s příležitostí vytvořenou vazbu - uživatelé v záložce Uživatelé v okně Příležitosti. Základem fungování je pak skutečnost, že má uživatel v systému zavedený e-mail, na který bude notifikace zaslána. Více informací o notifikaci osob v týmu najdete v článku Notifikace týmu o nově vytvořených položkách u projektu nebo příležitosti.

Dvojím kliknutím na položku Notifikovat uživatele o připojení deníku na příležitost v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, budou uživatelé navázaní na příležitost informováni vždy, když bude k příležitosti přiřazen nový deník nebo dojde k úpravě deníu existujícího.

Je-li pole nezaškrtnuto, nebudou uživatelé s vazbou na příležitost o připojení nového deníku ne úpravě existujícího informováni.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.