Notifikace týmu o položkách u projektu nebo příležitosti

V rámci týmu je potřeba mít přehled o tom, jaké jsou kroky, které vykonávají jednotliví členové týmu. Jestliže ztratíte přehled, může se stát, že projekt nedopadne podle vašich představ. eWay-CRM® vám pro tyto potřeby nabízí možnost sledování toho, co ostatní přidávají k vytvořenému projektu nebo příležitosti. Jedná se o skupinu jednoduchých funkcí, notifikací, které vám automaticky sdělí, že k projektu nebo příležitosti byl přidán konkrétní typ záznamu, případně byl tento záznam upraven.

Notifikace jsou propojeny s moduly Projekty a Příležitosti. K příležitostem i projektům jsou velmi často přiřazováni uživatelé, kteří tak vytvářejí týmy. Smyslem notifikace je pak upozornit jednotlivé členy týmu, že některý z uživatelů systému přidal k jejich projektu, respektive příležitosti nějaký nový záznam nebo existující záznam editoval. Notifikace je prováděna e-mailem, a tak je nutné, aby každý uživatel měl v systému eWay-CRM® u svého profilu (ve své kartě) zadanou e-mailovou adresu. V případě nezadání e-mailové adresy nemůže být notifikace doručena.

Notifikace týmu o položkách na projektu

Pro projekty je možné přímo vytvářet Týmy lidí, kteří na těchto projektech budou pracovat. Notifikováni tak budou pouze ti uživatelé, kteří jsou součástí týmu u daného projektu. Nastavení této funkce je možné nalézt v administrační aplikaci eWay-CRM®, a to v sekci Globální nastavení, kategorii Projekty.

Členové týmu mohou být notifikováni o celkem třech typech záznamů:

  • Dokument: Notifikovat členy týmu projektu o připojení dokumentu na projekt
  • E-mail: Notifikovat členy týmu projektu o připojení e-mailu na projekt
  • Deník: Notifikovat členy týmu projektu o připojení deníku na projekt

Více o nastavení notifikace v administrační aplikaci naleznete v článku Notifikovat členy týmu projektu o připojení deníku / dokumentu / e-mailu na projekt.

Notifikace týmu o položkách na příležitosti

Pro příležitosti není možné přímo vytvářet týmy lidí stejně jako pro projekty, ale je možné spojit s příležitostí uživatele prostřednictvím záložky Uživatelé. Notifikováni tak budou pouze ti uživatelé, kteří jsou s příležitostí takto svázáni. Nastavení funkce je pak, obdobně jako u projektů, možné nalézt v administrační aplikaci eWay-CRM®, a to v sekci Globální nastavení, kategorii Příležitosti.

Notifikovat uživatele je možné o těchto záznamech, které jsou s příležitostí nově propojeny:

  • Dokument: Notifikovat uživatele o připojení dokumentu na příležitost
  • E-mail: Notifikovat uživatele o připojení e-mailu na příležitost
  • Deník: Notifikovat uživatele o připojení deníku na příležitost

Více o nastavení notifikace v administrační aplikaci naleznete v článku Notifikovat uživatele o připojení deníku / dokumentu / e-mailu na příležitost.

Pokud je notifikace nastavena, v uvedených případech přijde oprávněným uživatelům e-mail, který má obdobnou podobu jako tento: