Notifikovat členy týmu projektu o připojení deníku / dokumentu / e-mailu na projekt

Jedná se o nastavení tří funkcí, které mají stejný úkol, pouze se vztahují k jiným záznamům. Jejich úkolem je upozornit na to, že byl k projektu připojen nový záznam nebo že došlo k úpravě existujícího záznamu. Notifikace se aktivuje následujícími položkami Globálního nastavení v administrační sekci eWay-CRM®:

  • Notifikovat členy týmu projektu o připojení deníku na projekt
  • Notifikovat členy týmu projektu o připojení dokumentu na projekt
  • Notifikovat členy týmu projektu o připojení e-mailu na projekt

 

Vzhledem k tomu, že smysl notifikace je obdobná, bude nastavení představeno na funkci Notifikovat členy týmu projektu o připojení deníku na projekt. Rozdíl s dalšími dvěma nastaveními je pouze v tom, že uživatel je upozorněn nikoli na deník, ale na e-mail, respektive na dokument, který je s projektem spojen.

Pomocí položky Notifikovat členy týmu projektu o připojení deníku na projekt máte možnost definovat, jestli budou osoby, které jsou v týmu konkrétního projektu, informovány o tom, že byl k projektu přidán nový deník, případně zda došlo k úpravě deníku. Informováni jsou ti uživatelé, kteří tvoří tým daného projektu. Základem fungování je pak skutečnost, že má uživatel v systému zavedenou e-mailovou adresu, na kterou bude notifikace zaslána. Více informací o notifikaci osob v týmu najdete v článku Notifikace týmu o nově vytvořených položkách u projektu nebo příležitosti.

Dvojím kliknutím na položku Notifikovat členy týmu projektu o připojení deníku na projekt v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, budou uživatelé, kteří jsou součástí projektového týmu, informováni vždy, když bude k projetu přiřazen nový deník nebo dojde k jeho úpravě.

Je-li pole nezaškrtnuto, nebudou uživatelé s vazbou na projekt o připojení nového deníku nebo jeho editaci informováni.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.