Skupiny uživatelů s vynuceným sledováním e-mailů

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Enterprise).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obecné.

Nastavení Skupiny uživatelů s vynuceným sledováním e-mailů určuje, jaké skupiny uživatelů budou mít nastaveno napevno sledování odchozí a příchozí pošty. Jedná se o automatické sledování e-mailů, kdy uživatel sám nemá možnost ovlivňovat, jakou poštu bude sledovat, sledované budou nicméně pouze e-maily od adres, které jsou v eWay-CRM zadány. Zajistíte tak, že si některé skupiny uživatelů samy nevypnou sledování.

Kliknutím na položku Skupiny uživatelů s vynuceným sledováním e-mailů zobrazíte možnosti nastavení.

Vybíráte skupinu či skupiny uživatelů, které mají mít vynucené sledování pošty. Jestliže je nastavení ponecháno nevyplněné, žádná skupina nemá nastaveno vynucené sledování pošty.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Při vynuceném sledování odchozí a příchozí pošty vypadá Nastavení eWay-CRM > záložka E-maily následovně:

Uživatel nemůže měnit zaškrtnutí v sekcích Příchozí e-maily a Odchozí e-maily, ale v případě, pokud má více schránek, může vybrat i ostatní pro sledování, nikoli pouze tu, která je nastavena jako výchozí.