Povolit dialog pro kategorizaci při vytvoření kontaktu

Nastavení Povolit dialog pro kategorizaci při vytvoření kontaktu zapíná a vypíná funkci pro zobrazení dialogu pro kategorizaci kontaktu v případě, že je kontakt importován do eWay-CRM®.

Funkce najde využití v případě, že je ve společnosti kladen velký důraz na správné přiřazení kontaktu do určité kategorie (např. z důvodu oprávnění). V takovém případě je dialog zobrazen v situaci, kdy je kontakt založen z Microsoft Outlooku či mobilního telefonu. V případě, že je toto nastavení povoleno, má každý uživatel možnost si ji individuálně zapnout v nastavení systému.

Dvojím kliknutím na položku Povolit dialog pro kategorizaci při vytvoření kontaktu v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnutá a kategorizační dialog se bude zobrazovat.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a dialog se zobrazovat nebude.

V případě, že je nastavení zapnuté, při ukládání nových kontaktů se objeví tabulka, díky které můžete kontakty snadno kategorizovat. Zobrazeny jsou všechny kategorie, které jsou v sekci Skupiny jako Kategorie označeny.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.