Používat individuální cenu jako slevu při vkládání zboží do dokladu

Položka Používat individuální cenu jako slevu při vkládání zboží do dokladu určuje, zda budete do dokladu zboží s individuální jednotkovou cenou vkládat tak, že individuální jednotková cena bude vložena jako sleva anebo jako ceníková cena tohoto zboží. Individuální jednotková cena se nastavuje v záložce Ceník na zboží.

Dvojím kliknutím na položku Používat individuální cenu jako slevu při vkládání zboží do dokladu v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, individuální ceníková cena zboží se vkládá jako sleva. Viz následující obrázek:

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a individuální jednotková cena se vkládá přímo jako ceníková cena zboží. Viz následující obrázek:

Jak je patrné, jednotková cena je v obou případech stejná, liší se pouze způsob zadání slevy.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.