Země (Country)

Důležité: Jedná se o seznam, který není možné standardně nastavit v administrační aplikaci, ale je vám nastaven jako výchozí anebo upraven technickou podporou společnost eWay System.

Jedná se o seznam, který je využit vždy, když máte do pole zadat zemi, která se vztahuje k adrese anebo k určitému uživateli. Tento seznam najdete například na kartě společnosti nebo kontaktu, kde zadáváte adresu. Země jsou řazeny abecedně podle jazykové verze vaší eWay-CRM®.

Nezadáváte tedy textové hodnoty, ale vybíráte zemi ze seznamu, čímž je zajištěno lepší propojení jednotlivých funkcí a je tak možné zajistit další dodatečné funkce, jako například správné vykazování svátků v docházkových reportech.