Svátky (Holidays)

Důležité: Jedná se o seznam, který není možné standardně nastavit v administrační aplikaci, ale je vám nastaven jako výchozí anebo upraven technickou podporou společnost eWay System.

V případě evidence docházky zaměstnanců je třeba vědět, kdy byla daná práce vykonávána, zda se jednalo o standardní pracovní den, víkendovou práci, dovolenou, anebo práci o svátcích. Díky tomu, že je možné v eWay-CRM® pro každého uživatele vybrat zemi, je možné zajistit, aby byly k tomuto uživateli přiřazeny správné sváteční dny v rámci jeho docházky.

Pro nastavení země přejděte do karty uživatele v administračním nastavení, kde vyberte správnou zemi, v které zaměstnanec pracuje, a to v poli Country.

Jakmile je země správně vybrána a k uživateli je přiřazena docházka, která byla vykonávána během svátku, například 25. prosince, objeví se tato skutečnost v reportu, kde máte uvedeno, kolik hodin bylo odpracováno právě během svátku, obdobně jako je tomu na následujícím obrázku.

Díky této funkci nemusíte sami hlídat, kdy jsou svátky, ale eWay-CRM® hlídá tyto dny za vás. Vy si jen následně vyjedete report o docházce, kde je vše podrobně rozepsáno a vy přesně víte, jakou odměnu máte vyplácet.