Zrušení ověřování zda pole není prázdné - popis akce

Akce Zrušení ověřování zda pole není prázdné slouží ke zrušení toho, aby bylo vyžadováno vyplnění některého pole, takže pole bude možné ponechat prázdné. Akce je v podstatě protikladem akce Ověřit zda pole není prázdné.

Databázové pole

Zadejte název pole v databázi (databázový název pole zjistíte snadno tak, že do něj na okně položky kliknete myší a stisknete klávesy Alt+F1 a tím se zobrazí popisek s názvem sloupce), které si přejete zamknout - např. ProjectPrice pro cenu projektu.

Vkládat se mohou jen ty názvy polí, které jsou k dispozici na modulu, jenž workflow nese. Seznam polí databáze můžete nalézt v modulu Oprávnění na pole.

Chcete-li si právě nadefinovanou akci uložit pro pozdější použití v jiném typu workflow, můžete tak udělat pomocí tlačítka Šablona > Export. Pokud máte akci typu Zrušení ověřování zda pole není prázdné již nadefinovanou a vyexportovanou z dřívějších úprav workflow, můžete ji znovupoužít pomocí nabídky Šablona > Import. Více o možnostech importu a exportu workflow akcí naleznete v samostatné kapitole Import a Export definic workflow akcí.

Příklad - Nevyžadování vyplnění ceny projektu

Databázové pole Název sloupce z databáze, například EstimatedPrice, například proto, že došlo k akci, která toto pole smaže, protože již je známá přesná cena, apod. Databázový název pole zjistíte snadno tak, že do něj na okně položky kliknete myší a stisknete klávesy Alt+F1 a tím se zobrazí popisek s názvem sloupce.