Ověřit zda pole není prázdné - popis akce

Akce Ověřit zda pole není prázdné slouží ke kontrole, zda určené pole v databázi není prázdné a je v něm uložena hodnota, která je nezbytná k dalšímu pokračování procesu workflow. Například zda je vyplněná cena projektu, když se projekt přepíná do stavu Realizace. Kontrola pracuje i s nově vyplněnými hodnotami, které ještě před samotným vykonáním přechodu nebyly uloženy.

V případě kontroly textového pole je pole považováno za prázdné v případě, že v poli není žádný text. V případě kontroly pole s číslem nebo měnou je pole považováno za prázdné případě, že je v něm hodnota 0.

Databázové pole Zadejte databázový název pole, které si přejete zkontrolovat (databázový název pole zjistíte snadno tak, že do něj na okně položky kliknete myší a stisknete klávesy Alt+F1 a tím se zobrazí popisek s názvem sloupce).

V závislosti na nastavení pole Způsob dokončení z předchozího kroku průvodce bude splnění podmínky buď povinné (Nemůže být ignorována pro vybrané skupiny uživatelů) a dokud nebude podmínka splněna, nebude přechod uživateli umožněn. V případě mírnější varianty kontroly (Může být ignorována) se uživateli při přechodu zobrazí upozornění, že očekávaná a skutečná hodnota nejsou shodné a zda si skutečně přeje přejít do dalšího stavu workflow.

Chcete-li si právě nadefinovanou akci uložit pro pozdější použití v jiném typu workflow absence, můžete tak udělat pomocí tlačítka Šablona -> Export. Pokud máte akci typu Ověřit zda pole není prázdné již nadefinovanou a vyexportovanou z dřívějších úprav workflow, můžete ji znovu použít pomocí nabídky Šablona -> Import. Více o možnostech importu a exportu workflow akcí naleznete v samostatné kapitole Import a Export definic workflow akcí.

Příklad - Kontrola, zda je vyplněná očekávaná cena projektu

Databázové pole Název sloupce z databáze, například EstimatedPrice. Databázový název pole zjistíte snadno tak, že do něj na okně položky kliknete myší a stisknete klávesy Alt+F1 a tím se zobrazí popisek s názvem sloupce.