Vytvořit deník - popis akce

Akce Vytvořit deník slouží k vytvoření nového záznamu v deníku svázaného s danou položkou. Uživateli, který provádí změnu stavu workflow, se automaticky otevře okno nového deníku, kam může zadat doplňující informace o změně stavu workflow (například důvod zamítnutí dovolené).

Titulek záznamu Zadejte název položky deníku.
Typ záznamu Zvolte typ položky deníku.
Důležitost Určíte, jak důležitý daný deník bude.
Popis Můžete vepsat podrobnější informace a popis deníku.

Pro zadávání hodnot je možné použít i systémové proměnné, které jsou podrobněji popsány v článku Systémové proměnné pro zadávání v akcích.

Chcete-li si právě nadefinovanou akci uložit pro pozdější použití v jiném typu workflow, můžete tak udělat pomocí tlačítka Šablona -> Export. Pokud máte akci typu Vytvořit deník již nadefinovanou a vyexportovanou z dřívějších úprav workflow, můžete ji znovu použít pomocí nabídky Šablona -> Import. Více o možnostech importu a exportu workflow akcí naleznete v samostatné kapitole Import a Export definic workflow akcí.

Příklad - Zobrazení deníku, ve kterém uživatel uvede důvod zamítnutí dovolené

Titulek záznamu Název položky deníku, např. "Důvod zamítnutí".
Typ záznamu Typ deníku, např. Poznámka.
Popis Např. "Zamítnutí z důvodu nedostatku dní pro dovolenou".