Systémové proměnné pro zadávání v akcích

 V některých akcích je možné využívat zadávání systémových proměnných. V následujících tabulkách jsou uvedeny proměnné, které je možné v akcích použít.

Proměnné určené pro všechny akce

Proměnná Popis
CURRENT_ITEM Položka, na které došlo ke změně workflow.
CURRENT_USER Uživatel, který provádí změnu.
CURRENT_ITEM_OWNER Vlastník upravované položky.

Použití systémové proměnné:

$CURRENT_USER[ItemID]

přičemž ItemID je pouze příklad, do hranatých závorek se použije takové databázové jméno sloupce, které potřebujete. Databázový název pole zjistíte snadno tak, že do něj na okně položky kliknete myší a stisknete klávesy Alt+F1 a tím se zobrazí popisek s názvem sloupce.

Proměnné pro akce, které probíhají přímo na okně položky (kontrolní akce)

Proměnná Popis
SUPERIOR_ITEM

Položka, ze které byla vytvořena aktuální položka vazbou s novou položkou.

Příklad: Na košíku bude SUPERIOR_ITEM projekt, pokud došlo k vytvoření z projektu.

XYZ_RELATION_ITEM

Kde XYZ je název pole, které nese vazbu.

U uživatelských relačních polí je to například af_123_RELATION_ITEM.

U editovatelných relačních polí je to název pole - například na příležitosti by to pro odběratele bylo Customer_RELATION_ITEM.

FolderName_RELATIONTYPE_RELATION_ITEM

Používané u ostatních relačních polí.

  • FolderName je název modulu (například Companies)
  • RELATIONTYPE je typ vazby, což je na projektu pro odběratele CUSTOMER