Nastavit vlastníka položky - popis akce

Akce Nastavit vlastníka položky slouží k zobrazení dialogu, který umožní nastavit libovolného uživatele jako vlastníka položky. Například při zadávání faktury asistentkou je tak možné fakturu přiřadit jejímu správnému vlastníkovi.

Zpráva Zadejte text, který se zobrazí uživateli při práci v systému.

Pro zadávání hodnot je možné použít i systémové proměnné, které jsou podrobněji popsány v článku Systémové proměnné pro zadávání v akcích.

Chcete-li si právě nadefinovanou akci uložit pro pozdější použití v jiném typu workflow, můžete tak udělat pomocí tlačítka Šablona -> Export. Pokud máte akci typu Nastavit vlastníka položky již nadefinovanou a vyexportovanou z dřívějších úprav workflow, můžete ji znovupoužít pomocí nabídky Šablona -> Import. Více o možnostech importu a exportu workflow akcí naleznete v samostatné kapitole Import a Export definic workflow akcí.

Příklad - Přiřazení přijaté faktury vlastníkovi

Zpráva Zpráva pro uživatele, který bude měnit vlastníka, např. "Zvolte prosím uživatele zodpovědného za zpracování faktury".