Aktualizace eWay-CRM na novou dostupnou verzi

Funkce je určena především pro správce a administrátory, kteří mají přístup do Administrační aplikace. Právě v Administrační aplikaci totiž můžete zjistit, jestli není k dispozici novější verze systému eWay-CRM.

eWay-CRM sestává z centrální (serverové) databáze a eWay-CRM Desktop. Zde jsou popsány jednotlivé kroky, které vedou k aktualizaci eWay-CRM:

Krok 1: Aktualizace serverové komponenty (nutný administrátorský přístup)

Pokud chcete nainstalovat novou verzi systému eWay-CRM® nebo zjistit, jestli máte nejaktuálnější verzi systému, je potřeba přejít do Centra pro správu,

Zde najdete sekci Aktualizace, do které přejděte. 

Při každém kliknutí na název sekce Aktualizace se automaticky kontroluje, jestli není dostupná nová verze. Zobrazený dialog obsahuje informaci o tom, zda je update dostupný či nikoli. Pokud je zde zobrazeno tlačítko Nainstalovat, je dostupná nová verze, kterou si můžete nainstalovat.

Pro aktualizaci na novou verzi serverové komponenty eWay-CRM stačí pak pouze kliknout na tlačítko Nainstalovat. Kromě informace o tom, že je dostupná nová verze, získáváte také přehled o tom, jaké novinky vás v instalované verzi čekají.

eWay-CRM zasílá notifikace o tom, že byla aktualizace serverové komponenty spuštěna, a následně o tom, že byla dokončena. Prostřednictvím nastavení Jméno skupiny, která bude dostávat informace o stavu aktualizace na serveru určíte, která skupina uživatelů bude notifikace dostávat.

Následně už stačí pouze vyčkat, až bude instalace dokončena, což poznáte ve chvíli, kdy se objeví následující okno. V takovém případě je instalace dokončena v pořádku a máte nejaktuálnější verzi serverové komponenty.

Následně si každý uživatel, který používá eWay-CRM, může nainstalovat aktualizaci klientské části - viz Krok 2.

Pokud se chcete ujistit, zda není dostupná nová verze systému, vždy můžete přejít zpět do sekce Aktualizace v Centru pro správu a kliknout na tlačítko Obnovit.

Po kliknutí se buď dialog nezmění, anebo vám bude nabídnuta možnost instalovat novou verzi - viz výše.

Při spuštění aktualizace bude všem uživatelům zaslán informační e-mail:

Jakmile bude aktualizace webové služby dokončena, obdrží všichni uživatelé tuto zprávu o úspěšné aktualizaci:

Chyba během aktualizace serverové komponenty

V případě, že během aktualizace serverové části eWay-CRM dojde k chybě, aktualizace bude přerušena a eWay-CRM® bude navrácena do stavu před započetím aktualizace. Nadále tak budete moct eWay-CRM používat.

Chyba na vás vyskočí v dialogovém okně a vy ji tak můžete poslat na technickou podporu eWay-CRM®.

Dostupnost: Funkce je dostupná od verze 5.3.1, v předchozích verzích došlo k zastavení fungování synchronizace eWay-CRM® při chybě aktualizace serverové části.

Krok 2: Aktualizace eWay-CRM Desktop

Popis naleznete v článku Aktualizace klientské části eWay-CRM.

Krok 3: Stažení instalačního souboru pro manuální aktualizaci klientské části

Je třeba přejít na uvítací stránku webové služby - stačí zadat její adresu do webového prohlížeče - viz Úvodní stránka webové služby ve webovém prohlížeči.

Zde už pak jen stačí kliknout na Stáhnout u eWay-CRM Desktop.