Minimální délka hesla

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Bezpečnost.

Prostřednictvím nastavení Minimální délka hesla stanovíte, jaká je minimální délka hesla, které bude možné považovat za bezpečné. Nebude možné pro uživatele zadat kratší heslo.

Kliknutím na položku Minimální délka hesla zadáte hodnotu nastavení.

Do pole zadáváte číselnou hodnotu, která představuje minimální počet písmen hesla. Minimální hodnota, kterou je možné nastavit, je 5.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Dostupnost: Globální nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 5.1.2.